نمایش 1–12 از 70 نتیجه

آگاو استریکتا

تماس بگیرید
 • نیاز به نور زیاد
 • نیاز به خاک سبک با زهکشی مناسب
 • نیاز به آبیاری در زمان خشکی خاک
 • مقاوم در برابر سرما
 • نیاز به نور زیاد
 • نیاز به خاک سبک با زهکشی مناسب
 • نیاز به آبیاری در زمان خشکی خاک
 • مقاوم در برابر سرما

آگلونما پینک

320,000 تومان
• قابلیت تصفیه هوا و اکسیژن‌سازی • نیاز به نور کم غیر مستقیم • نیاز به دماهای بالا • خاک با زهکشی مناسب و سبک

• قابلیت تصفیه هوا و اکسیژن‌سازی
• نیاز به نور کم غیر مستقیم
• نیاز به دماهای بالا
• خاک با زهکشی مناسب و سبک

آگلونما سفید

400,000 تومان
 • نیاز به نور متوسط تا زیاد فیلتر شده
 • خاک سبک با زهکشی مناسب
 • علاقمند به دماهای 17 الی 27 درجه سانتی‌گراد
 • نیاز به رطوبت بالا
 • نیاز به نور متوسط تا زیاد فیلتر شده
 • خاک سبک با زهکشی مناسب
 • علاقمند به دماهای 17 الی 27 درجه سانتی‌گراد
 • نیاز به رطوبت بالا

آلوئه ورا زینتی ابلق

تماس بگیرید
 • نیاز به آبیاری کم
 • نیاز به خاک ماسه‌ای
 • نیاز به رطوبت پایین
 • نیاز به نور خورشید برای رشد بیشتر
 • نیاز به آبیاری کم
 • نیاز به خاک ماسه‌ای
 • نیاز به رطوبت پایین
 • نیاز به نور خورشید برای رشد بیشتر

افوربیا تیروکالی

345,000 تومان
 • معروف به کاکتوس مدادی
 • نیاز به نور زیاد
 • نیاز به آبیاری کم
 • مناسب برای دمای 18 الی 25 درجه سانتی گراد
 • معروف به کاکتوس مدادی
 • نیاز به نور زیاد
 • نیاز به آبیاری کم
 • مناسب برای دمای 18 الی 25 درجه سانتی گراد

افوربیا لاکتی

3,500,000 تومان
 • حساس به آبیاری کم
 • نیاز به نور متوسط تا زیاد
 • علاقمند به محیط‌های گرم و حساس نسبت به دماهای پایین
 • نیاز به خاک سبک با زهکشی مناسب
 • حساس به آبیاری کم
 • نیاز به نور متوسط تا زیاد
 • علاقمند به محیط‌های گرم و حساس نسبت به دماهای پایین
 • نیاز به خاک سبک با زهکشی مناسب

برگ انجیری

500,000 تومان
 • نیاز به خاک با زهکشی بالا
 • نیاز به نور متوسط غیر مستقیم
 • نیاز به آبیاری در زمان خشکی خاک
 • نیاز به دمای 18 الی 27 درجه سانتیگراد
 • نیاز به خاک با زهکشی بالا
 • نیاز به نور متوسط غیر مستقیم
 • نیاز به آبیاری در زمان خشکی خاک
 • نیاز به دمای 18 الی 27 درجه سانتیگراد

بنجامین ابلق

تماس بگیرید
 • گیاهی نسبتا حساس
 • نیاز به آبیاری منظم و متوسط
 • نیاز به نور غیر مستقیم و زیاد
 • دمای ایده آل بین 15 الی 24 درجه سانتی‌گراد
 • رطوبت مورد نیاز 50 الی 70 درصد
 • گیاهی نسبتا حساس
 • نیاز به آبیاری منظم و متوسط
 • نیاز به نور غیر مستقیم و زیاد
 • دمای ایده آل بین 15 الی 24 درجه سانتی‌گراد
 • رطوبت مورد نیاز 50 الی 70 درصد

بونسای افرا

2,900,000 تومان
 • نیاز به نور ملایم
 • علاقمند به محیط مرطوب
 • نیاز به خاک با زهکشی مناسب
 • مناسب برای دمای 0 الی 24 درجه سانتی‌گراد
 • نیاز به نور ملایم
 • علاقمند به محیط مرطوب
 • نیاز به خاک با زهکشی مناسب
 • مناسب برای دمای 0 الی 24 درجه سانتی‌گراد

پتوس ساتین

450,000 تومان
 • علاقمند به محیط‌های پر نور
 • نیاز به آبیاری متوسط
 • نیاز به خاک غنی و سبک
 • علاقمند به دماهای 18 الی 29 درجه سانتی‌گراد
 • علاقمند به محیط‌های پر نور
 • نیاز به آبیاری متوسط
 • نیاز به خاک غنی و سبک
 • علاقمند به دماهای 18 الی 29 درجه سانتی‌گراد

پتوس سبز

40,000 تومان
 • نور متوسط تا زیاد غیر مستقیم
 • نیاز به خاک سبک با زهکشی مناسب
 • نیاز به دماهای بالا – ترجیحا بین 52 الی 72 درجه سانتی‌گراد
 • نیاز به آبیاری در زمان خشکی خاک گلدان
 • نور متوسط تا زیاد غیر مستقیم
 • نیاز به خاک سبک با زهکشی مناسب
 • نیاز به دماهای بالا – ترجیحا بین 52 الی 72 درجه سانتی‌گراد
 • نیاز به آبیاری در زمان خشکی خاک گلدان

پیرومیا چروک

تماس بگیرید
 • دمای نگهداری 18 الی 25 درجه سانتیگراد
 • نیاز به رطوبت بالا
 • نیاز به آب کم
 • دمای نگهداری 18 الی 25 درجه سانتیگراد
 • نیاز به رطوبت بالا
 • نیاز به آب کم