نمایش 13–24 از 36 نتیجه

سانسوریا کرواتی

350,000 تومان
 
 • کمک به تصفیه هوا
 • نیاز به نور متوسط
 • گیاهی کم آب
 • نیاز به دمای بالای 10 درجه سانتی گراد
 

 

 • کمک به تصفیه هوا
 • نیاز به نور متوسط
 • گیاهی کم آب
 • نیاز به دمای بالای 10 درجه سانتی گراد

 

سرخس لانه پرنده (آسپلنیوم نیدوس)

1,350,000 تومان
 • نیاز به نور کم - متوسط غیر مستقیم
 • نیاز به آبیاری منظم و صحیح
 • نیاز به قرارگیری در محیط‌های مرطوب با دمای بین 24-28
 • نیاز به خاک‌ غنی
 • نیاز به نور کم – متوسط غیر مستقیم
 • نیاز به آبیاری منظم و صحیح
 • نیاز به قرارگیری در محیط‌های مرطوب با دمای بین 24-28
 • نیاز به خاک‌ غنی

شفلرا ابلق

300,000 تومان
 
 • نیاز به نور کم تا متوسط - به صورت غیر مستقیم
 • نیاز به دمای 18 الی 27 درجه ‌سانتی‌گراد
 • نیاز به رطوبت 40 الی 50 دردصد
 • نیاز با خاک با زهکشی مناسب (مانند خاک کوکوپیت)

 

 • نیاز به نور کم تا متوسط – به صورت غیر مستقیم
 • نیاز به دمای 18 الی 27 درجه ‌سانتی‌گراد
 • نیاز به رطوبت 40 الی 50 دردصد
 • نیاز با خاک با زهکشی مناسب (مانند خاک کوکوپیت)

شفلرا طلایی

445,000 تومان
• نیاز به نور متوسط-زیاد غیر مستقیم • علاقمند به دماهای 20 الی 30 درجه سانتی‌گراد • نیاز به خاک با زهکشی مناسب • نیاز به آبیاری در زمان خشکی خاک

• نیاز به نور متوسط-زیاد غیر مستقیم
• علاقمند به دماهای 20 الی 30 درجه سانتی‌گراد
• نیاز به خاک با زهکشی مناسب
• نیاز به آبیاری در زمان خشکی خاک

فیکوس الاستیکا یاقوتی

450,000 تومان
 • دارای برگ‌های یاقوتی و قرمز رنگ زیبا
 • نیاز به نور متوسط تا زیاد فیلتر شده
 • علاقمند به دمای 16 الی 25 درجه سانتی‌گراد
 • نیاز به خاک با زهکشی مناسب
 • دارای برگ‌های یاقوتی و قرمز رنگ زیبا
 • نیاز به نور متوسط تا زیاد فیلتر شده
 • علاقمند به دمای 16 الی 25 درجه سانتی‌گراد
 • نیاز به خاک با زهکشی مناسب

فیکوس لیراتا

3,200,000 تومان
 • نور کم تا متوسط فیلتر شده
 • نیاز به آبیاری منظم
 • نیاز به رطوبت زیاد
 • نیاز به خاک با زهکشی مناسب
 • نور کم تا متوسط فیلتر شده
 • نیاز به آبیاری منظم
 • نیاز به رطوبت زیاد
 • نیاز به خاک با زهکشی مناسب

کالیسیا برگ بیدی

90,000 تومان
 • نیاز به محیط پر نور با نور فیلتر شده
 • نیاز به خاک با زهکشی مناسب
 • علاقمند به محیط‌های مرطوب
 • مناسب برای دمای 10 الی 30 درجه سانتی‌گراد
 • نیاز به محیط پر نور با نور فیلتر شده
 • نیاز به خاک با زهکشی مناسب
 • علاقمند به محیط‌های مرطوب
 • مناسب برای دمای 10 الی 30 درجه سانتی‌گراد

کروتون گورخری

تماس بگیرید
 • دارای برگ‌های براق و درخشانی
 • نیاز به آب متوسط
 • نیاز به رطوبت بالا
 • دمای مورد نیاز 15 تا 25 درجه سانتی‌گراد
 • دارای برگ‌های براق و درخشانی
 • نیاز به آب متوسط
 • نیاز به رطوبت بالا
 • دمای مورد نیاز 15 تا 25 درجه سانتی‌گراد

گیاه آگاو فیلیفرا

220,000 تومان
 • مقاوم در دماهای سرد و گرم
 • نیاز به نور زیاد
 • نیاز به آبیاری منظم در زمان رشد
 • نیاز به خاک با زهکشی بالا
 • مقاوم در دماهای سرد و گرم
 • نیاز به نور زیاد
 • نیاز به آبیاری منظم در زمان رشد
 • نیاز به خاک با زهکشی بالا

گیاه آگلونما

195,000 تومان
 • قابلیت تصفیه هوا و اکسیژن‌سازی
 • نیاز به نور کم غیر مستقیم
 • نیاز به دماهای بالا
 • خاک با زهکشی مناسب و سبک
 • قابلیت تصفیه هوا و اکسیژن‌سازی
 • نیاز به نور کم غیر مستقیم
 • نیاز به دماهای بالا
 • خاک با زهکشی مناسب و سبک

گیاه اسپاتی فیلوم

345,000 تومان
 • نیاز به نور کم تا متوسط فیلتر شده
 • نیاز به رطوبت‌رسانی مداوم
 • خاک سبک با زهکشی مناسب
 • علاقمند به دماهای 19 الی 23 درجه سانتی‌گراد
 • نیاز به نور کم تا متوسط فیلتر شده
 • نیاز به رطوبت‌رسانی مداوم
 • خاک سبک با زهکشی مناسب
 • علاقمند به دماهای 19 الی 23 درجه سانتی‌گراد

گیاه پرنده بهشتی

965,000 تومان
 • نیاز به نور متوسط تا زیاد غیر مستقیم
 • نیاز به آبیاری و رطوبت بالا
 • بهترین دمای نگهداری 16 الی 19 درجه سانتی‌گراد
 • علاقمند به خاک‌های قلیایی
 • نیاز به نور متوسط تا زیاد غیر مستقیم
 • نیاز به آبیاری و رطوبت بالا
 • بهترین دمای نگهداری 16 الی 19 درجه سانتی‌گراد
 • علاقمند به خاک‌های قلیایی